©JOLANTA MARCOLLA

wystawy

Czas i miejsce wydarzenia:
wernisaż wystawy "Identyfikacja" inaugurującej Warsaw Photo Days 2014
 

     Wernisaż inaugurujący Warsaw Photo Days 2014 został urozmaicony interwencyjnym działaniem artystki - Jolanty Marcolla, której najważniejsze prace fotograficzne powstały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jej "INTERWENCJA" spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłej na wernisaż publiczności.

      Celem tego działania było uświadomienie młodym artystom i przybyłym na wernisaż gościom, jak mało znana i zapomniana jest sztuka tamtych lat. Artystka osobiście zaprezentowała jedną ze swoich wielu prac fotograficznych pt. "Autoopisanie" z roku 1974, która to praca stała się znakomitym i jakże odmiennym od pokazywanych na wystawie prac, komentarzem do tytułu wystawy - "Identyfikacja".

Jolanta Marcolla - Wystawa 'Świadomość możliwości' w Galerii Akumulatory, 1973

Dokumentacja fotograficzna: Ewa Tatar