©JOLANTA MARCOLLA

wystawy

"Straszyć nie jest łatwo", ilustracje do książki Marcina Pałasza,
Galeria Łącznik - Warszawa 2014

Jolanta Marcolla - Wystawa 'Straszyć nie jest łatwo', Galeria Łącznik - Warszawa 2014