©JOLANTA MARCOLLA

wystawy

"Sztuka Aktualna", Wroc³aw 1972

 Jolanta Marcolla - Wystawa 'Sztuka Aktualna', Wroc³aw 1972       Jolanta Marcolla - Wystawa 'Sztuka Aktualna', Wroc³aw 1972