©JOLANTA MARCOLLA

wystawy

"Konceptualizm. Medium fotograficzne", Muzeum Miasta £odzi, £ód¼ 2010

Jolanta Marcolla - wystawa 'Konceptualizm. Medium fotograficzne', Muzeum Miasta £odzi, £ód¼ 2010