©JOLANTA MARCOLLA

wystawy

"Informacja", pokaz cz³onków Galerii Sztuki Aktualnej, PWSSP, Wroc³aw 1973

Jolanta Marcolla - Wystawa 'Informacja' Galeria Sztuki Aktualnej, PWSSP, Wroc³aw 1973