©JOLANTA MARCOLLA

wystawy

"Polska Fotografia Konceptualna", Galeria Sztuki Najnowszej, Galeria BWA - Gorzów Wlk. 2011

Jolanta Marcolla - wystawa 'Konceptualizm. Medium fotograficzne', Muzeum Miasta £odzi, £ód¼ 2010